LEGISLATIE

Legea nr 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, Capitolul I – Dispozitii generale, Articolul 1 prevede:

“Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.”

Articolul 5: Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:

- rezistenta si stabilitate

- siguranta in exploatare

- siguranta la foc

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

- izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

- protectie impotriva zgomotului.

Articolul 8 din Capitolul II – sistemul calitatii in constructii – defineste acest sistem ca fiind “ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora”.

Articolul 9 arata faptul ca sistemul calitatii in constructii are numeroase componente:

- reglementarile tehnice in constructii

- calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor

- agrementele tehnice pentru noi produse si procedee

- verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor

- conducerea si asigurarea calitatii in constructii

- autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

- activitatea metrologica in constructii

- receptia constructiilor

- comportarea in exploatare si interventii in timp

- postutilizarea constructiilor

- controlul de stat al calitatii in constructii.